ورود عضویت درخواست پیش فاکتور

ارائه فاکتور رسمی

ارائه فاکتور رسمی

شرکت تجارت فلز به منظور ارائه‌ی اطمینان به مشتریان خود در زمینه‌ی خرید محصولات، خود را ملزم به ارائه‌ی فاکتور رسمی کرده است.

به طور کلی به هر سندی که دارای مهر و امضاء باشد و به عنوان فاکتور در یک معامله از طرف فروشنده به خریدار تحویل داده شود، فاکتور رسمی گفته می‌شود. حال اگر این فاکتورها به وسیله یکی از طرفین به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، رسمی خواهد بود و برای طرفین می‌تواند ایجاد حق نماید. در واقع شرکت تجارت فلز فاکتور را بر اساس قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم کرده به طوری که مشخصات صورتحساب مورد تایید وزارت دارایی در ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است. مهم‌ترین شاخصه‌ی فاکتور رسمی (مالیاتی، دارایی، صورتحساب فروش کالا و خدمات) شرکت تجارت فلز نوع چاپ شماره سریال آن بوده که به صورت چاپ آفست به رنگ قرمز و کمی برجسته بوده که به راحتی قابل تشخیص برای ممیز دارایی است به طوری که کاملاً با چاپ دیجیتال و شماره‌زنی دستی متمایز خواهد بود. از ویژگی‌های فاکتور رسمی ارائه شده توسط شرکت تجارت فلز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- اطلاعات فروشنده و خریدار
2- نوشتن تاریخ و شماره فاکتور
3- مهر فاکتور توسط خریدار و فروشنده
 همچنین شایان ذکر است که تعداد برگه‌های فاکتور بنا به درخواست مشتریان چاپ شده (۲ برگی و یا ۳ برگی) و ابعاد فاکتورهای ارائه شده A4 است.