ورود عضویت درخواست پیش فاکتور
گالوانیزه گرم به روش غوطه وری
تجارت فلز

گالوانیزه گرم به روش غوطه وری

عملیات گالوانیزه کردن، فرآیندی است که طی آن پوششی از فلز روی بر سطح فلز نشسته و از فلز پایه به روش پیل گالوانیک محافظت می کند. فرآیند گالوانیزاسیون به دو صورت سرد و گرم انجام می پذیرد. گالوانیزه کردن به روش گرم یا همان غوطه وری در حمام مذاب در صنعت مرسوم تر بوده و کاربرد بیشتری دارد. در زیر به بررسی این فرآیند و مراحل آن می پردازیم:

فرآیند گالوانیزه کردن

به روش غوطه وری شامل سه مرحله اصلی زیر هستند.

  • آماده سازی سطحی
  • گالوانیزه کردن
  • بازرسی نهایی

در مرحله آماده سازی سطحی به منظور رسیدن به سطحی مناسب برای فرایند گالوانیزه کردن و در نتیجه بدست آورن یک پوشش پیوسته و یک پارچه، عملیات چربی گیری، اسید شویی و فلاکس زنی انجام می شود. لازم به ذکر است که پس از هر کدام از عملیات های چربی گیری و اسید شویی و فلاکس زنی، شستشوی با آب باید انجام پذیرد.

برای چربی گیری متداول ترین روش استفاده از روش چربی گیری قلیایی است بدین صورت که قطعات در یک حمام داغ محلول قلیایی غوطه ور می شوند.

طی این فرایند ذرات خاک و رنگ و روغن و چربی و ... از سطح فلز پاک می شود. هم زدن محلول اثر مثبت در این فرایند دارد. زمان مناسب قرار گیری قطعات در این محلول قلیایی به سایز و شکل و تعداد قطعات و .... وابسته می باشد.

در مرحله اسید شویی قطعات در دمای محیط در یک محلول اسیدی قرار می گیرند، در این مرحله پوسته های اکسید آهن و ... از سطح فولاد پاک می شوند.

غلظت اسید و میزان نگه داری قطعات در این محلول به عوامل متعددی وابسته بوده و متغییر است. پس از این مرحله نیز همان طور که ذکر شد قطعات باید در آب شسته شوند. در مرحله فلاکس زنی که مرحله نهایی فرآیند آماده سازی سطحی است قطعات در محلول کلرید آمونیوم-کلرید روی غوطه ور می شوند که باقیمانده ی اکسیدها نیز از سطح جدا شده و یک پوشش نازک بر روی سطح ایجاد می شود که از اکسید شدن مجدد قبل از فرآیند گالوانیزه کردن جلوگیری کند. این فرایند به دلیل به وجود آوردن ساختار ضد خوردگی و ضد زنگ در فولاد روی قیمت ورق گالوانیزه یا سایر محصولات گالوانیزه تاثیر میگذارد.


پس از مرحله آماده سازی، قطعه در حمام روی مذاب غوطه ور می شود. دمای مذاب حدودا 450 درجه سانتیگراد می باشد که دمایی بالاتر از دمای ذوب روی بوده و در این دما روی چسبندگی زیادی داشته و به سطح ورق گالوانیزه یا لوله گالوانیزه می چسبد. پس از این فرآیند قطعه از حمام مذاب خارج می شود.

حین فرآیند غوطه وری فلز روی با سطح واکنش نشان داده و چند لایه ترکیبات با روی ایجاد می کند، بیرونی ترین لایه فلز روی تقریبا خالص می باشد و با نام ETA شناخته می شود.

لایه های دیگر آلیاژی از فولاد و روی بوده و شامل لایه های ZETA، GAMMA و DELTA  می باشد که این لایه ها با هم تشکیل یک پوشش گالوانیزه را می دهند. ترکیب این لایه ها به عوامل گوناگونی چون دماي حمام , زمان غوطه وري در حمام , سرعت خنك شدن و حرارت دهي مجدد و ... وابسته است.


در مرحله آخر قطعات سرد شده در محیط، بر اساس رویه ها و استانداردهای مربوطه از لحاظ کیفیت بررسی می شوند.

 

دیدگاه کاربران

دسته بندی دانش نامه