ورود عضویت درخواست پیش فاکتور
نحوه محاسبه تعداد میلگرد های استفاده شده در یک ساختمان 3 طبقه

نحوه محاسبه تعداد میلگرد های استفاده شده در یک ساختمان 3 طبقه

محاسبه مصرف میلگرد فونداسیون در هر متر مکعب

مواد اولیه مورد نیاز برای تولید میلگرد که یک نوع ماده مصرفی می باشد، به نوع محصولات تولیدی بستگی دارد.

و مواد اولیه آن با توجه به محصول قابل تولید فرق می کند.

در قسمت هایی در نورد تیرآهن، ناودانی و نبشی از شمش های SP3 استفاده می شود.

اما  در نورد میلگردها از شمش SP5  استفاده می شود.

محاسبه میلگرد برای ساختمان های 1و2و3 طبقه

این شمشی که گفته شده است، در آنالیزهای شیمیایی با یکدیگر متفاوت می باشند.

شمش دارای ابعاد متفاوت است که بستگی به نوع طراحی و نوع کوره های پیشگرم و خطوط نورد دارا هستند تولید می شوند.

معمولا شمش در ابعاد 6000*150*150 یا 6000*125*125است.

طول شمش 12 متر می باشد.

محاسبه میلگرد ساختمان بتنی

در کارخانه شمش را به طول های مشخص و متناسب با ظرفیت و ابعاد کوره برش می دهند.

خط تولید میلگرد ها به روش نورد به فضای در دسترس بستگی دارد و نیز طراحی خاصی برای خود را خواهد داشت.

که در یکی از مقاله های تجارت فلز توضیحات کامل داده شده است.

در این مقاله مقصود این است که بتوان تعداد میلگردهای مورد نیاز برای یک ساختمان سه طبقه را تخمین زد.

برای آغاز پروژه ساختمان سازی به برآورد اولیه در مورد به مواردی انجام می شود.

به طور مثال برای موردی مانند مقدار هزینه ای که ساختمان در آخر پروژه خواهد داشت

مدت زمانی که برای ساخت پروژه ساختمانی مورد نیاز می باشد.

محاسبه سرانگشتی میلگرد فونداسیون

و همچنین میزانی از مصالح که در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد و در ساختمان کاربرد دارد فکر و محاسبه می گردد.

یکی از مورد هایی که اهمیت بالایی در میزان هزینه دارد محاسبه قیمت میلگرد می باشد.

همان طور که در بالا گفته شد، به اندازه گیری و محاسبه در میزان مصالح که برای انجام پروژه ساختمان مورد نیاز می باشد

یا مقادیری از مصالح که در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد و به کار رفته است، متره گفته می شود.

این مصالح می تواند در پل سازی، تونل سازی، ساختمان سازی و… باشد.

میلگرد مورد نیاز برای ساختمان یک، دو و سه طبقه 

برای این که میلگرد مورد نیاز یک ساختمان یک، دو و سه طبقه را تا حدود زیادی بتوان تخمین زد، نیاز می باشد که مقطع های مورد نیاز در فونداسیون، ستون و یا سقف محاسبه شود

و دقیق به دست آید و سپس با توجه به محاسبه آن ها برای تعداد طبقات پرداخته شود.

برای این که مقاطع را در پی ساختمان اجرا کنیم نیاز می باشد تا به سه حالت طولی، عرضی و تقویتی اجرا شود.

این به این معنا است که در فونداسیون یک ساختمان باید محاسباتی در پیرامون قرار گیری مقاطع به حالت طولی و حالت عرضی داشته باشیم.

مقدار میلگرد در هر متر مکعب بتن

مقاطع مربوط به تقویت پی نیز برای استحکام و قدرت بخشیدن به اسکلت می باشد.

در سطر های بالایی راجع به متره کردن و مفهوم آن توضیحات دقیقی داده شد.

بعد از متره کردن و مشخص کردن میزان مصالح مورد نیاز برای پروژه، میزان و حجم و تعدادی که به دست آمده است را در پروژه ها قیمت گذاری می کنند.

و به قیمت ریالی آن نزدیک می کنند که این اقدام را برآورد قیمت می گویند.

تجارت فلز بزرگترین عرضه کننده لوله استیل 304 و ارائه بهترینقیمت ورق a516 و فولاد MO40 در ایران می باشد.

دیدگاه کاربران

دسته بندی دانش نامه