ورود عضویت درخواست پیش فاکتور
موارد مختلف استفاده از میلگرد در صنایع مختلف
فروه رشوند

موارد مختلف استفاده از میلگرد در صنایع مختلف

میگلدر چیست؟

میلگرد، سازه فولادی می باشد که برای افزایش مقاومت و افزایش استحکام کششی در سازه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

به طور مثال یکی از مهم ترین کابردهای میلگرد آجدار استفاده در بتن می باشد که موجب افزایش مقاومت  کششی ساختمان هایی که از بتن ساخته شده اند می شود.

میلگرد ها با تنوع در قطر و کارخانه های مختلف تولید کننده در بازار موجود می باشند.

همانطور که میدانید استاندارد های میلگرد در استاندارد A و A می باشد و به طور مثال کارخانه اصفهان میلگرد تا قطر 40 میل را تولید می کند.

میلگرد ها دارای مشخصات مکانیکی متفاوتی هستند.

از مهم ترین کاربرد های میلگرد در صنایع ساختمانی می باشد و در بتن ریزی و همچنین مقاومت سازی بتن در یاختمان های بتنی می باشد.

میلگردهای ساده و بدون آج برای آهنگری، عملیات های جوشکاری مناسب می باشند. این میلگرد با استاندارد A1 می باشند و بسیار مهم می باشد که دارای سطح صاف باشند.

میلگرد با آج ساده از دیگر میلگرد هایی می باشد که در بازر موجود هستد.

این نوع میلگرد با استاندارد A2 شناخته می شود.

این میلگرد ها نیمه نرم می باشند و یا در بعضی موارد ترد هستند.

عملیات جوشکاری بر روی این میلگرد ها به سختی انجام می شود و توصیه می شود تا عملیات جوشکاری بر روی این میلگرد ها انجام نشود.

میلگردهای سخت که با استاندارد میلگرد A3 شناخته می شود به میلگرد خشک معروف می باشند.

این میلگرد ها به دلیل خواصی که دارند بیشتر برای آهنگری مورد استفاده قرار می گیرند و به دلیل خشک بودن این میلگرد ها، خاصیت تردی دارند.

و به همین دلیل برای تغییر شکل مناسب نیستند و با تغییر شکل بالا دچار شکست می شوند.

میلگردی که بیشترین کاربرد را در بازار ایران دارد و در مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد، میلگرد A3 می باشد.

که تولیدکنندگان بسیار متفاوتی این میلگرد ها را تولید می کنند.

یکی دیگر از میلگرد ها که مورد استفاده قرار می گیرد با استاندارد A4 می باشد.

این میلگرد از نوع مرکب می باشد و به میلگرد آجدار مرکب معروف است و معمولا در سازه هایی از بتن آرمه مورد استفاده قرار می گیرد.

برای تشخیص میلگرد A2 از میلگرد A3 از طریق شکل قرار گیری می توان متوجه تفاوت این دو میلگرد شد.

میلگرد A3 به صورت طولی و و میلگرد A2 به صورت عرضی مورد استفاده قرار می گیرد.

در میلگرد های A2 آج های آن ها به صورت موازی اما در میلگرد A3 آج آن ها به صورت هفت و هشت می باشد که باید حتماً قیمت میلگرد را هم در چنین شرایطی لحاظ کرد.

دیدگاه کاربران

دسته بندی دانش نامه