ورود عضویت درخواست پیش فاکتور
عوامل موثر بر طول عمر لوله و تاثیر بر قیمت لوله فولادی
تجارت فلز

عوامل موثر بر طول عمر لوله و تاثیر بر قیمت لوله فولادی

به طور کلی طراحی سیستم های پایپینگ فرآیند بسیار پیچیده ای می باشد و موارد زیادی در آن باید در نظر گرفته شود. همان طورکه ذکر شد در طراحی این سیستم ها موارد بسیار متعددی باید مد نظر گرفته شود که از جمله آن ها می توان به طول عمر مفید لوله ها و اتصالات و دیگر تجهیزات و همچنین بهینه نگه داشتن هزینه ها اشاره کرد.
از مواردی که می تواند طول عمر لوله و طراحی سیستم پایپینگ و قیمت لوله فولادی و دیگر تجهیزات را تحت تاثیر قرار دهد را می توان به طور کلی به سه دسته ی زیر تقسیم بندی کرد.

  1. عوامل فیزیکی
  2. عوامل محیطی
  3. شرایط عملیاتی

برای دریافت قیمت انواع لوله اعم از قیمت لوله گالوانیزه، لوله استیل و لوله مانیسمان با کارشناسان تجارت فلز تماس بگیرید.

عوامل فیزیکی موثر بر قیمت لوله

از جمله عوامل فیزیکی تاثیر گذار می توان به موارد زیر اشاره نمود:

متریال لوله ها

 لوله های فولادی از متریال گوناگونی تولید می شوند که هر کدام در شرایط خاصی دچار مشکل می شوند و بنا به شرایط باید متریال مناسب انتخاب شود.
ضخامت دیواره لوله: خوردگی در ضخامت های پایین بسیار سریعتر نفوذ کرده و سیستم را دچار مشکل می کند.

لاینینگ و کوتینگ لوله ها

 لوله هایی که  این لاینینگ و کوتینگ دارند نسبت به خوردگی مقاومت بیشتری دارند.
استفاده از فلزات غیر مشابه:  که باعث حساس شدن بیشتر به خوردگی گالوانیک می شود.
نصب لوله ها: نصب ضعیف لوله ها می تواند باعث آسیب رسیدن به لوله و حساس شدن آن به شکست شود.

ساخت لوله ها

 عیوب در دیواره ی پایپ نیز می توانید لوله را حساس به شکست کند.
از دیگر عوامل فیزیکی می توان به قطر لوله، نوع اتصال و ... اشاره کرد. و همچنین نوع لوله اشاره داشت، انواع لوله مانند: لوله مانیسمان، لوله سیاه، لوله داربست و.. هستند

 

قیمت لوله

 

عوامل محیطی موثر بر قیمت لوله

از عوامل محیطی تاثیر گذار بر عمر لوله می توان به بستر لوله، نوع خاک، محل قرار گیری لوله و ... اشاره نمود. به عنوان مثال در لوله هایی که در خاک مدفون هستند نوع خاک می تواند در طول عمر لوله و همچنین متریال انتخابی برای لوله که رابطه مستقیم با قیمت لوله دارد موثر باشد. بعضی خاک ها خورنده تر از دیگر خاک ها هستند و این خورنده بودن خاک باعث افزایش سرعت خوردگی خارجی لوله ها می شود.

شرایط عملیاتی موثر بر قیمت لوله

شرایط عملیاتی نیز شرایطی است که لوله در آن به کار گرفته می شود، مثل نوع ماده ای که از داخل لوله عبور می کند، فشار کاری، دبی جریان و ... که هر کدام می توانند در عمر مفید لوله ها موثر باشند. به عنوان مثال وجود رطوبت یا گاز H2S و یا اکسیژن با مواد عبوری از داخل لوله باعث بالا رفتن سرعت خوردگی و کم شدن عمر مفید لوله می شود. در این شرایط باید تمهیداتی چون استفاده از لوله گالوانیزه یا استفاده از لوله هایی که لاینیگ و کوتینگ دارند در دستور کار قرار بگیرند که همگی این موارد عمر مفید سیستم را افزایش داده و همچنین هزینه ها را نیز افزایش می دهد.
برای طراحی یک سیستم پایپینگ با طول عمر بالا باید همه موارد ذکر شده مورد بررسی قرار گرفته و بین کیفیت (که رابطه مستقیم با قیمت لوله دارد) و طول عمر مفید تعادل بر قرار شود.

 

دیدگاه کاربران

دسته بندی دانش نامه