ورود عضویت درخواست پیش فاکتور
بررسی کیفیت ورق فولادی در کارخانه تولیدی
تجارت فلز

بررسی کیفیت ورق فولادی در کارخانه تولیدی

کنترل کیفیت

جهت مشخص کردن خواص فیزیکی و مکانیکی یک محصول نهایی، آزمونهای مختلف مخرب و غیرمخرب اعمال میشوند. آزمونهای متالورژیکی، سختی، سختیپذیری، کشش،‌ انعطافپذیری، فشار، خستگی، ضربه، سایش، خوردگی، خزش، قابلیت ماشینکاری، رادیوگرافی، ذرات مغناطیسی، اولتراسونیک و جریان گردابی از جمله آزمونهای عمدهای هستند که در کنترل کیفیت ورق آهن مورد استفاده قرار میگیرند.

بررسی ریزساختار

آزمون متالورژیکی جهت تعیین کیفیت فولاد به وسیله آنالیز میکروساختار یک نمونه در زیر میکروسکوپ استفاده میشود. در ابتدا یک مقطع عرضی از نمونه پولیش شده و سپس در بزرگنمایی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ برابر قطر آنالیز میشود. میکروساختار فولاد  شامل دانه هایی با ترکیب های شیمیایی و اندازه های مختلف است. به طور کلی، فولاد با دانه های ریز سختتر از فولاد با دانههای درشت میباشد. از طریق آلیاژسازی فولاد با مواد دیگر ویژگی های متفاوتی در یک محصول به دست می آید. 

برای دریافت قیمت محصولات فولادی مانند: قیمت ورق روغنی، قیمت ورق سیاه، قیمت ورق گالوانیزه و ورق ck45 با کارشناسان تجارت فلز تماس بگیرید.

میتوان اندازه دانه، اندازه، شکل و توزیع فازهای مختلف و آخال ها (مواد غیرفلزی) که تاثیر قابل توجهی بر خواص مکانیکی فولاد دارند را تعیین کرد. برخی دانه ها از فریت (آهن فلزی خالص)، گرافیت (شکل کریستالی کربن)، پرلیت (آلیاژی از آهن و کربن)، سمنتیت (یک ترکیب سخت از آهن و کاربید)، آستنیت (محلول جامد آهن در فاز گاما و شکل غیرمغناطیسی آهن) و مارتنزیت (ترکیب فوقالعاده سخت فولاد که توسط عملیات حرارتی تشکیل میشود). 
نمونه همچنین میتواند اچ (حکاکی) شود تا ویژگیهای ساختاری فولاد قابل رویت گردد. میکروساختار فولاد عملیات مکانیکی و حرارتی فلز را آشکار میکند. همچنین میتواند رفتار مورد انتظار فولاد را تحت شرایط خاصی پیشبینی کند.

آزمون سختی سنجی

اگرچه سختی جزو خواص پایه ای فلز نمیباشد ولی به خواص پلاستیک و الاستیک آن بستگی دارد. میزان سختی حاصل شده در شرایط خاص فقط به عنوان مقایسه ای بین مواد و عملیات میباشد. روش آزمون و آمادهسازی نمونه کاملا ساده بوده و نتایج حاصل از آن می تواند در تخمین دیگر خواص مکانیکی مورد استفاده قرار گیرد. راکول و برینل دو آزمون سختی رایج میباشند که به طور گسترده ای برای بازرسی و کنترل استفاده می شوند. این آزمونها با اثرگذاری بر نمونه ای که روی پلتفرم صلب قرار گرفته، یک فرورونده (ایندنتور) ثابت با هندسه خاص تحت بارگذاری مشخص انجام می شود. 

سختی‌پذیری

سختی پذیری خاصیتی از ماده است که عمق و توزیع سختی را توسط آبدهی (کوئنچ) انجام شده، تعیین میکند. تست استاندارد مورد استفاده آزمون سختی پذیری یا آزمون جامینی است. یک قطعه گرد بلند به ابعاد 1*10 cm بهطور یکنواخت تا دمای آستنیته شدن حرارت دهی میشود (این دما بسته به ترکیب شیمیایی ماده از 816 تا 1038 0C  متغیر است). 
بعد از آن نمونه از کوره خارج شده و روی فیکسچر قرار میگیرد در جایی که جت آب بر  زیر نمونه برخورد میکند و بعد از ده دقیقه دو سطح موازی صاف بر نمونه ساییده میشوند. نتایج این آزمون به صورت منحنی میزان سختی برحسب فاصله از انتهای کوئنچ ارائه میشوند. 
فولادهای کربنی ساده تمایل دارند سطح نرمی داشته باشند که نزدیک به انتهای کوینچ است اما در مرکز قطعه که دورتر از انتهای کوئنچ میباشد، نسبتا نرم میمانند. به طور کلی، عمق سختی پذیری زیاد یکی از مزیتهای فولادهای آلیاژی میباشد.

آزمون کشش

آزمون کشش یکی از رایجترین آزمونها است که برای تعیین خواص مکانیکی ماده به کار میرود. نمونه کشش آماده شده در فکهای دستگاه قرار میگیرد و یک بار محوری بر نمونه به وسیله سیستم بارگذاری هیدرولیکی انجام میشود. آزمون کشش برای تعیین خواص مهمی مانند تنش تسلیم (در جایی که  ماده شروع به تغییرشکل پلاستیک یا دائمی میکند)، تنش نهایی و تنش شکست استفاده میشود.

انعطافپذیری فولاد توسط میزان تغییرشکل ممکن قبل از شکست بیان میشود و میتواند با اندازه گیری میزان ازدیاد طول و کاهش مساحت نمونه کشش که در معرض شکست قرار گرفته است، تعیین گردد.

آزمون کشش ورق

آزمون فشار

آزمون فشار معمولا روی سیلندرهای کوچک و تسمه ها جهت تعیین قابلیت ماده برای تحمل تغییرشکل پلاستیکهای شدید انجام میشود. روابط تنش-کرنش حاصل شده از این آزمون جهت پیشبینی کردن فشارها و نیروهایی استفاده میشود که قطعه در صنعت تحت فرآیندهایی مانند نورد، آهنگری و اکستروژن متحمل میگردد. در این آزمون قطعه بین سندان ها یا صفحات فشار قرار گرفته و فشرده میشود.

آزمون خستگی

آزمون خستگی جهت تعیین رفتار ماده زمانی که در معرض بارهای نوسانی یا مکرر قرار میگیرد، استفاده میشود. این آزمون به منظور شبیه سازی کردن شرایط تنش در ماده در حین سرویس کاری انجام میگردد. پتانسیل خستگی یا محدوده تحمل ماده توسط شمارش تعداد سیکلهای (چرخهای) تنشی که در جهت های مختلفی قبل از شکست ماده اعمال میشود،‌ تعیین میگردد. آزمون خستگی میتواند برای مطالعه رفتار ماده تحت محدوده ها و انواع مختلفی از نیروها و همچنین تاثیر خوردگی، شرایط سطحی، دما و تجمع تنش استفاده گردد.

آزمون ضربه

آزمون ضربه برای تعیین رفتار ماده زمانی که در معرض بارگذاری نرخ بالا در خمش، پیچش یا کشش قرار میگیرد، استفاده میشود. کمیت اندازه گیری شده، انرژی جذب شده در شکست نمونه با یک ضربه میباشد. دو روش این آزمون عبارتند از ایزود و چارپی که برای نمونه های فاقدار میباشند.

بررسی رفتار سایشی

مقاومت به سایش به دلیل ماهیت پیچیده آن توسط آزمونهای استاندارد کمی ارائه میشود. یکی از این آزمونهای پین روی دیسک میباشد. در این روش یک پین خلاف جهت دیسک ماده مورد آزمون حرکت می-کند. به طور کلی در آزمون سایش تجهیزات به گونه ای طراحی میشوند تا شرایط سرویس واقعی را شبیهسازی کنند.

بررسی رفتار خوردگی

خوردگی شامل تخریب ماده توسط برهمکنش عوامل شیمیایی، الکتروشیمیایی یا متالورژیکی بین محیط و ماده است. انواع مختلفی از آزمونها مانند آزمون غوطه وری حمام نمک انجام میشود تا شرایط سرویس واقعی قطعه را شبیه سازی کنند. پوشش روی یا گالوانیزاسیون یکی از رایج ترین روشهایی است که روی فولاد¬های ساختمانی برای محافظت از خوردگی اعمال میشود.
 

دیدگاه کاربران

دسته بندی دانش نامه