نمودار قیمت جهانی نیکل

توضیحات Mn Ni Cr C ASTM Din
بگیر مات-براق 1 MAX 0.5 MAX 12-14 0.028-0.035 420 1.4028
بگیر مات-براق 1 MAX 0.5 MAX 16-17.5 0.03-0.05 430 1.4016
نگیر-فنری 2 MAX 6-8 16-18 0.15MAX 301 1.4310
نگیر مات-براق 2 MAX 8-10 18-19.5 0.042-0.055 304 1.4301
نگیر مات-براق 2 MAX 10-11 18-19 0.02-0.03 304L 1.4307
نگیر-نسوز تا ℃960 2 MAX 9-10 17-19 0.04-0.05 321 1.4541
ضد اسید 2 MAX 10-12 16.5-18 0.035-0.05 316 1.4401
ضد اکسید کم کربن 2 MAX 10-14 16.5-18 0.02-0.03 316L 1.4404
ضد اسید تیتانیوم 2 MAX 13-15 18-19.5 0.02-0.03 316Ti 1.4571
نسوز تا دمای ℃982 2 MAX 11-13 19-21 0.05-0.06 309 1.4828
نسوز تا دمای ℃1038 2 MAX 12-14 22-23 0.05-0.06 309S 1.4833
نسوز تا دمای ℃1050 2 MAX 19-21 24-26 0.04-0.05 310S 1.4845
نسوز تا دمای ℃1180 2 MAX 19-22 24-26 0.02-0.06 310 1.4841
نمایشگاه متالکس اصفهان

نمایشگاه متالکس اصفهان

تاریخ ارسال : 1401/06/12

جلسات آموزش تخصصي تجارت فلز

جلسات آموزش تخصصي تجارت فلز

تاریخ ارسال : 1399/03/24

مباني اوليه مواد و متالورژي

یلدای ۹۸

یلدای ۹۸

تاریخ ارسال : 1398/09/30

یلدا مبارک

ایران متافو

ایران متافو

تاریخ ارسال : 1398/09/18

آذر ماه 1398

نمایشگاه ایران متافو 98

نمایشگاه ایران متافو 98

تاریخ ارسال : 1398/09/18

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی متافو

نمایشگاه بین المللی متافو

تاریخ ارسال : 1398/09/18

آذر ماه 98

محاسبات
ورق / تسمه
چهار پهلو
شش پر
هشت پر
میلگرد
لوله
نبشی
پروفیل
فرمول محاسبه میلگرد آجدار - ساده - شفت و بولت
جنس
چگالی
تعداد
ضخامت
طول
عرض